טופס בקשה לקרן מדינה


יזמים צעירים ממלאים טופס בקשה לקרן מדינה

מדינת ישראל מכירה בפיתוח העסקים הקטנים והבינוניים כמנוע צמיחה חשוב לכלכלה ולכן מעניקה להם סיוע במסגרת של קרנות ותכניות שונות. בגלל הקושי הגובר של יזמים ובעלי עסקים קטנים לגייס הון עצמי וביטחונות, משרד הכלכלה הקים את הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, שמאפשרת ללווים לקבל אשראי בצורה קלה יותר.

הגשת טופס בקשה לקרן מדינה

לצורך קבלת ההלוואה בערבות מדינה, יש צורך להגיש בקשה על גבי טופס מיוחד של משרד הכלכלה ואליו לצרף מסמכים שונים התומכים בבקשה. אשראי בערבות מדינה מתאים לעסקים בעלי מחזור עסקי של פחות מ-100 מיליון ₪ בשנה וניתן באמצעות מספר בנקים שעובדים עם הקרן הממשלתית. בגלל שקיימת ערבות מצד המדינה להחזר ההלוואות, הבנקים מצדם מוכנים להציע אשראי בצורה רחבה יותר ולוותר על דרישות נושות לביטחונות.

ישנם מספר מסלולים במסגרת הקרן, שמתאימים למטרות שונות: מסלול ההון החוזר שמיועד למימון הוצאות שוטפות, מסלול השקעות שמתמקד בפיתוח והרחבה של עסק קיים ומסלול הקמת עסק שמתאים במיוחד ליזמים בתחילת דרכם.

יש לציין, כי פנייה עצמאית לקרן בערבות מדינה או כל קרן אחרת לסיוע לעסקים אינה מומלצת ללא ניסיון קודם בהגשת בקשות מסוג זה. זאת מכיוון שהועדה הבודקת את הבקשות עלולה לפסול כל פנייה שאינה כוללת את מכלול המסמכים הנדרשים ואינה ממולאת כיאות.

במידה ואתה רוצה להגדיל את הסיכויים שלך לקבל הלוואה מן הקרנות לסיוע לעסקים, אנו באתר רק תבקש הלוואות לעסקים יכולים לעבור אתך על הבקשה ולעזור לנסח את הפנייה באופן מדויק. לקבלת מידע נוסף, מלא את הפרטים שלך באתר ואנו נחזור אליך בהקדם האפשרי.