גיוס אשראי מהקרן בערבות מדינה


קבלת הלוואה לעסקים בערבות המדינה

מדינת ישראל מודעת למצוקת האשראי הקשה עמה מתמודדים עסקים קטנים ובינוניים ברחבי הארץ, כדי לסייע להם הוחלט על הקמת קרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. הקרן מסייעת מדי שנה לעסקים רבים, ניתן לגייס הלוואות נוחות למגוון צרכים וייעודיים, בין השאר להקמת עסק חדש, למימון הון חוזר ולצרכי השקעות.

מהם היתרונות לגיוס אשראי מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה?

גיוס אשראי מהקרן בערבות מדינה נחשב לאטרקטיבי במיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. בין השאר, לגיוס האשראי מהקרן יתרונות כגון:

 • ריבית אטרקטיבית מהמקובל בענף הבנקאות.
 • העמדת בטוחות בשיעור נמוך עד 25% בלבד.
 • אפשרות לפריסת תשלומי ההחזר עד חמש שנים.
 • ההלוואה אינה פוגעת במסגרת האשראי בבנק (מימון חוץ בנקאי).
 • אפשרות לדחיית תשלומי ההחזר (גרייס) עד 6 חודשים.
 • מסלול אטרקטיבי לתעשיינים.
 • מסלול להלוואה מהירה עד 100,000 ₪.

מי זכאי לקבל הלוואה מהקרן בערבות המדינה?

קהל היעד לקבלת הלוואה מהקרן בערבות מדינה – עסקים קטנים ובינוניים בתחומי פעילות מגוונים כגון תעשייה, חקלאות, תיירות, מסחר, שירותים שונים וכדומה. כדי לקבל הלוואה יש לעמוד בדרישות הסף של הקרן, ביניהן:

 • מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.
 • חשבונות העסק ובעליו נקיים מהגבלות ו/או עיקולים.
 • לעסק אין חובות לרשויות המס.
 • העסק אינו מצוי בכינוס נכסים, הליכי פירוק, הקפאת הליכים וכדומה.
 • אין הליכי הוצאה לפועל נגד העסק.

מסלולי הלוואות וגיוס אשראי מהקרן בערבות המדינה

במסלול הלוואה מהירה עד 100,000 ₪ ניתן לגייס את האשראי הנחוץ לעסק תוך זמן קצר מאחר והליך אישור ההלוואה מבוצע טלפונית בין נציגי הגוף המתאם לבין נציגי הבנק ושאר הגורמים המעורבים. ניתן להחזיר את ההלוואה בתשלומי החזר נוחים עד 5 שנים, הריבית כמקובל במערכת הבנקאות, היזם נדרש להעמדת בטוחות בשיעור עד 25% מסך ההלוואה.

במסלול עסק בהקמה ניתן לגייס אשראי עד 500,000 ₪, לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות לדחיית תשלומי ההחזר עד 6 חודשים. היזם נדרש להשקיע בהקמת העסק הון עצמי בשיעור של לפחות 20%, עליו להעמיד בטוחות בגובה 10% ל-300,000 ₪ ו-25% בטוחות ליתרת ההלוואה.

במסלול הלוואות לעסק קטן בעל מחזור בהיקף עד 6.25 מיליון ₪  אפשר לגייס אשראי בהיקף של עד 500,000 ₪, לתקופה של עד 5 שנים עם אפשרות לגרייס לחצי שנה. הלווה נדרש להציג בטוחות בשיעור עד 25% מסך ההלוואה.

במסלול הלוואה לעסק קטן בעל מחזור מעל 6.25 מיליון ₪ ניתן לגייס אשראי בהיקף עד 8% ממחזור המכירות בשנה הקודמת לקבלת ההלוואה, שיעור בטוחות מקסימלי עד 25% מסכום ההלוואה.

במסלול הלוואה לעסק בינוני ניתן לגייס אשראי עד 8% ממחזור המכירות בשנה הקודמת לקבלת ההלוואה, שיעור בטוחות מקסימלי נדרש הוא 25%.

במסלול הלוואות ליצואן ניתן לגייס אשראי בשיעור של עד 12% ממחזור המכירות בשנה החולפת, שיעור הבטוחות המקסימלי הנדרש מהלווה הוא 25%.

במסלול השקעות בתעשייה ניתן לגייס סכום מקסימלי לפי הנמוך מבין 15% ממחזור העסק בשנה הקודמת לבין 90% מסכום ההשקעה. חשוב לדעת כי מסלול הלוואות זה מיועד לתעשיינים הזקוקים להלוואה כדי להשקיע ברכישת נכסים יצרניים, במחקר ופיתוח, ולצרכי הוספת פעילות חדשה הכוללת העסקת עובדים חדשים.

מהן עלויות הגשת הבקשה לגיוס אשראי מהקרן בערבות המדינה?

הגשת בקשה לקבלת סיוע ולגיוס אשראי דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה כרוכה בשתי אגרות עיקריות:

 • אגרה בסך 250 ₪ עבור פתיחת תיק.
 • אגרה עד 250 ₪ הנגבית על ידי הבנק המלווה.
 • בנוסף, במידה ובוחרים בחברה חיצונית לכתיבת תוכנית עסקית ולליווי העסק בהליך הגשת הבקשה יש לשלם שכר טרחה בגובה כמה אלפי שקלים או למעלה מכך.

את הבקשה לגיוס אשראי יש להגיש לאחד הגופים המתאמים שזכו במכרז מטעם הקרן בערבות המדינה. כיום הגופים המתאימים הם חברת BDSK וחברת גיזה, הם מחליפים את חברת תבור וחברת BDI.

מה זה מסלול מימון הון חוזר?

עסקים קטנים ובינוניים הצומחים במהירות זקוקים לאשראי כדי לתמוך בתזרים המזומנים, לכן ראוי לציין כי באמצעות הקרן בערבות המדינה ניתן לקבל הלוואה אטרקטיבית לצרכי הון חוזר. הלוואה דרך הקרן עדיפה בהשוואה להלוואות דרך בנקים, חברות אשראי וחברות מימון חוץ בנקאי אחרות.

להגשת בקשה לגיוס אשראי מהקרן בערבות המדינה ולשיפור הסיכויים באופן משמעותי לקבלת הסיוע הנחוץ עבורך, השאר פרטיך באתר. צוות המומחים של רק תבקש הלוואות לעסקים מסייע מדי שנה לעסקים רבים בכל הארץ לקבל את האשראי הנחוץ עבורם, נשמח לסייע גם לך ללא עלות וללא התחייבות.