הלוואות בערבות המדינה לעסק בהקמה


פגישת אנשי עסקים למתן הלוואה בערבות המדינה

יזמים רבים המקימים עסק חדש נתקלים במצוקת אשראי קשה, הבנקים אינם ממהרים לאשר להם הלוואות, ובמידה וכן התנאים אינם אטרקטיביים. כדי להקל על מצוקת האשראי הקיימת החליטה המדינה להקים את הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. הקרן החדשה מציעה מספר מסלולי הלוואה לעסקים, ביניהם גם מסלול ייעודי ומהיר לעסקים בהקמה.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מציעה מסלול הלוואות לעסקים בהקמה, במסלול זה ניתן לקבל הלוואה נוחה עד 300,000 ₪. את ההלוואה האטרקטיבית אפשר לקחת לתקופה של חמש שנים, במידת הצורך ניתן לבקש דחיית תשלומי ההחזר למשך 6 חודשים. הריבית בהלוואות בערבות המדינה לעסקים בהקמה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד, ומעבר לכך היזם נדרש להעמיד בטוחות בגובה עד 10% מסכום ההלוואה.

זהו יתרון משמעותי עבור יזמים המקימים עסקים חדשים, כאשר הם פונים לבנק כדי לקחת הלוואה לעסק בהקמה עליהם להציג ולהעמיד בטוחות בגובה סכום ההלוואה, ולרוב היזמים אין הון אישי פנוי של עשרות או מאות אלפי שקלים חדשים.

למי מיועדת ההלוואה?

הלוואה בערבות המדינה לעסק בהקמה מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים במגוון תחומי פעילות: תעשייה, מסחר, תיירות, חקלאות וכיוצא בזה. עסק בהקמה על פי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה הוא אחד מהבאים:

• עסק בהקמה שטרם החל לפעול.
• עסק שפעל כעוסק פטור טרם הגשת הבקשה להלוואה, שזקוק להלוואה בערבות המדינה במסלול הקמה כדי להשקיע בעסק הקיים ולעבור לסטטוס של חברה בע”מ או עוסק מורשה.
• עסק שלא השתמש עד כה במסגרת אשראי.
• עסק שהציע את שירותיו ממקום המגורים של הבעלים כאשר היזם מעוניין להעבירו למיקום אחר וייעודי, כל עוד המחזור המצטבר של העסק לא עולה על סכום של 500,000 ₪ מיום ההקמה.

במידה והעסק שלך עומד בתנאים אלה, וכל עוד אין מניעה אחרת לקבלת ההלוואה, תוכל להגיש בקשה מסודרת לגוף המתאם. ישנם שני גופים מתאמים, ניתן לפנות לאחד מהם או להתחיל את ההליך הנדרש לקבלת ההלוואה דרך אחד הבנקים המלווים שזכו במכרז של המדינה.

תנאי ההלוואה לעסק בהקמה

הלוואות בערבות המדינה לעסק בהקמה מיועדות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, סכום ההלוואה עד 300,000 ש”ח לתקופה של 5 שנים. כדאי לדעת כי יש קרנות ייעודיות בערבות המדינה מהן ניתן לקבל במסלול עסקים בהקמה סכום גבוה יותר, עד 500,000 ₪, לתקופה של עד 5 שנים. לכן, כדאי לבדוק את כל הקרנות הקיימות ולהגיש בקשה לקרן המציעה את התנאים הנוחים והמתאימים ביותר לעסק שלך. הפתרון המומלץ הוא לפנות ליועץ עסקי המתמחה בנושא ומכיר את כל הקרנות בערבות המדינה, כמו גם קרנות פילנתרופיות שונות, חלקן מנוהלות בידי הסוכנות היהודית. כיום, יש גם קרנות ייעודיות המנוהלות על ידי הבנקים המסחריים, לכן אין לוותר על ייעוץ מקצועי.

כאמור, סכום ההלוואה המקסימלי דרך קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במסלול הקמה הוא 300,000 ש”ח, היזם נדרש להעמיד בטוחות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון, חשוב לצרף מסמכים רלבנטיים כדי לשפר את הסיכוי לקבלת ההלוואה האטרקטיבית. במידה ויש לעסק חוזים חתומים עם לקוחות קיימים או פוטנציאליים כדאי לצרף זאת לבקשה.

חשוב לדעת כי הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מסייעת מדי שנה לעסקים רבים בכל הארץ, הסיכוי לקבלת ההלוואה הנוחה הוא כ-50%, לכן חשוב למלא בקפידה את השאלון, לצרף מסמכים שונים וחשוב להוכיח בפגישת הייעוץ עם כלכלן מטעם הגוף המתאם את ההיתכנות הכלכלית של העסק.

יש סיבות שונות מדוע עסקים אינם מקבלים הלוואות בערבות המדינה לעסק בהקמה, למשל היסטוריית אשראי בעייתית, קשיים בהחזר הלוואות אחרות, חוסר בצידוק כלכלי להקמת העסק ועוד.

בנוסף, כדאי לדעת כי הריבית בהלוואות בערבות המדינה במסלול עסק בהקמה נקבעת בוועדת האשראי, לאחר המלצות של נציגי הבנק המלווה ועל פי שיקול דעתם של נציגי הבנק ונציגי ועדת האשראי של הקרן. למעשה, הריבית במסלול עסק בהקמה היא הריבית המקובלת במערכת הבנקאות להלוואות דומות. במקרים מסוימים ובמידה וסכום ההלוואה אינו מספיק עבור העסק בהקמה, וכל עוד סכום ההלוואה שאושר נמוך מהמקסימום, ניתן להגיש בקשה נוספת להלוואה משלימה לאחר 6 חודשים.

יש תנאים נוספים שהעסק בהקמה חייב לעמוד בהם, לדוגמה:
• השקעת הון עצמי של היזם בשיעור של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
• לעסק אין חובות ברשויות המס.
• חשבון הבנק של העסק אינו מוגבל, מעוקל או נמצא בהליכי הוצאה לפועל.
• חשבונות הבנק של בעל העסק “נקיים”, ללא שעבוד, עיקולים או הגבלות שונות.
• העסק אינו נמצא בהליך פירוק.

לאחר הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסף 250 ₪, התשלום מיועד לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר, ניתן לשלם באתר המקוון של שירות התשלומים הממשלתי.

מילוי שאלון ומסמכים נדרשים

כדי לקבל הלוואות בערבות המדינה לעסק בהקמה חובה למלא את השאלון הנמצא באתרים של הגופים המתאמים של קרן ההלוואות, זהו שאלון מקוון שיש למלא בדיוק ובכנות. השאלון כולל פרטים רבים, שני תצהירים אותם יש להחתים על ידי עורך דין ורואה חשבון. בנוסף למילוי מהשאלון מומלץ לצרף תוכנית עסקית מפורטת הכולל פרקים חשובים כמו סקירת שוק ומתחרים, תזרים מזומנים, הוצאות עתידיות, מימון, שיווק וכיוצא בזה.

כדי לשפר סיכויים לקבלת ההלוואה האטרקטיבית דרך אחת הקרנות בערבות המדינה מומלץ לפנות ליועץ עסקי מנוסה של פורטל רק תבקש הלוואות לעסקים. היועצים המנוסים שלנו מסייעים מדי שנה לעסקים רבים בכל התחומים להגיש את הטפסים הנדרשים, כמו כן אנו מסייעים ליזמים ולבעלי עסקים לקבל הלוואות אטרקטיביות מגופי מימון נוספים. השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.