הקריטריונים ההכרחיים לגיוס הלוואה מהקרן בערבות המדינה


קבוצת אנשי עסקים מקבלים ייעוץ פיננסי

הלוואה מהקרן בערבות המדינה יכולה לסייע לך להקים עסק חדש, להשקיע בעסק קיים ולזכות בפתרון יעיל לצורך מימון הון חוזר. עם זאת, כדי שתוכל לקבל את ההלוואה האטרקטיבית עליך לעמוד בקריטריונים ההכרחיים השונים כדי לקבל אישור להלוואה מהקרן בערבות המדינה.  

חשוב לדעת כי הגופים המתאמים יחד עם נציגי ועדת האשראי של הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, בוחנים בקפידה כל בקשה לקבלת הסיוע. רק מי שעומד בכל הקריטריונים ההכרחיים לגיוס הלוואה מהקרן בערבות המדינה יכול לקבל אישור להלוואה באחד המסלולים המוצעים לעסקים קטנים ובינוניים. 

הלוואה אטרקטיבית לעסקים 

הלוואות דרך הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה נחשבות לאטרקטיביות במיוחד, בגלל הריבית המשתלמת, פריסת התשלומים הארוכה לחמש שנים, בטחונות נמוכים ובגלל יתרונות רבים נוספים. עם זאת, ישנם תנאי סף לגיוס הלוואה בערבות מדינה, למשל מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪, היסטוריית אשראי תקינה, ללא חובות לרשויות המס בישראל ועוד. 

יזם או בעל עסק העומד בקריטריונים השונים משפר משמעותית את הסיכוי לקבלת ההלוואה האטרקטיבית, חשוב לזכור כי ההלוואה יכולה לסייע בפיתוח מיזם עסקי חדש, למימון הון חוזר ולהשקעות בעסק קיים כדי להרחיב אותו, לחדור לשווקים חדשים ולמנף את המימון לצורך צמיחה ושיפור בהכנסות וברווחים. 

תנאי סף לגיוס הלוואה מהקרן בערבות המדינה 

הקריטריונים ההכרחיים לגיוס הלוואה מהקרן בערבות המדינה הם: 

  • מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪ – אחד מתנאי הסף לקבלת הלוואה מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוא מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪, בשנה הקודמת להגשת הבקשה לסיוע. במסלול עסקים בהקמה אין צורך בקריטריון זה, אך כדאי לדעת כי גובה ההלוואה הוא עד 300,000 ₪, בעוד עסק עם מחזור עד 6.25 מיליון ₪ יכול לקבל הלוואה עד 500,000 ₪, ועסק בעל מחזור שנתי גבוה מ-6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ש”ח, יכול לקבל הלוואה בגובה 8-12% מהמחזור השנתי. 
  • ללא חובות לרשויות המס בארץ  הקריטריון השני לקבלת הלוואה מהקרן בערבות המדינה הוא שאין לעסק חובות לרשויות המס בישראל, לרבות תשלומים למס הכנסה, למע”מ, לביטוח לאומי ולרשם החברות. 
  • אין לעסק הגבלות או עיקולים  הקריטריון השלישי לקבלת ההלוואה הוא שאין לעסק הגבלות או עיקולים כמו חשבון בנק מעוקל או מוגבל, חשבונות הבנק של בעלי המניות בעסק אינם מוגבלים או מעוקלים, ואין לעסק או לבעליו תיקים פתוחים בהוצאה לפעול. קריטריון זה נועד להבטיח שרק לווים המתנהלים פיננסית נכון ועל פי החוק יוכלו לקבל את ההלוואה האטרקטיבית.   
  • העסק לא נמצא בפירוק, כינוס או הקפאת הליכים  קריטריון חשוב ונחוץ לקבלת אישור להלוואה בערבות המדינה, יש להוכיח כי אין כנגד העסק הליכי פירוק, כינוס נכסים או הקפאת הליכים. כמו כן, בקשות להלוואה יאושרו רק לעסקים שאינם נמצאים תחת הסדר נושים או תהליכי הוצאה לפועל. 
  • חשבונות בנק תקינים  קיומו של חוב בנקאי אינו מאפשר לעסק להגיש בקשה להלוואה, כל עוד יש לעסק חוב בנקאי המוגדר כפגום בחשבונות בנק לא ניתן להגיש בקשה להלוואה, ולבטח שלא לקבל אישור לסיוע. 
  • הלוואות אחרות  ניתן לקבל הלוואה מהקרן בערבות המדינה כל עוד אין לעסק או ליזם הלוואות במסגרת הקרן לעולה (משנת 2012) או הלוואה קיימת במסגרת קרן הסיוע ליצואנים. 

מעבר לתנאי הסף ההכרחיים לגיוס ההלוואה דרך הקרן עסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, ישנם קריטריונים נוספים כגון הצגת בטחונות כנדרש בהתאם למסלול ההלוואה ודרישות ועדת האשראי של הקרן, הוכחת יכולת החזר, צידוק כלכלי למתן ההלוואה, פעילות עסקית תקינה ועוד. 

לכן, עוד לפני הגשת הבקשה להלוואה דרך הקרן בערבות המדינה, חייב היזם או בעל העסק לבדוק כי הוא עומד בכל תנאי הסף והקריטריונים, כדאי לבדוק זאת בעזרת היועצים המנוסים של פורטל רק תבקש לעסקים או בעזרת גורם מקצועי אחר כמו רואה חשבון של העסק.  

כאמור, מעבר לתנאי הסף שהוגדרו על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, יש לעמוד בקריטריונים שהצגנו למעלה, ובראשם: 

  • הצגת בטחונות  יזם המעוניין לקבל הלוואה עד 300,000 ₪ במסלול עסק בהקמה חייב להציג בטחונות בגובה 10% מסכום ההלוואה. עסק קיים עם מחזור מכירות שנתי עד 6.25 מיליון ₪ נדרש להציג בטחונות בגובה עד 25% מסכום ההלוואה, כאשר ניתן לקבל הלוואה עד 500,000 ₪ לתקופה של חמש שנים. עסק בעל מחזור מעל 6.25 מיליון ₪ נדרש גם הוא להציג בטחונות בגובה 25% מסכום ההלוואה, גובה ההלוואה 8-12% מהמחזור השנתי בשנה הקודמת להגשת הבקשה. במקרים מסוימים הלווה נדרש לבטחונות נמוכים יותר. 
  • צידוק כלכלי  הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוקמה כדי לסייע ליזמים בתחילת דרכם ולעסקים קטנים ובינוניים, כל עוד יש צידוק כלכלי להמשך קיומם ופעילותם. מסיבה זו, הליך אישור ההלוואה מתחיל בביקור של נציגי הגוף המתאם בבית העסק, במידה והם מחליטים כי ישנה התכנות כלכלית לעסק הבקשה מועברת להמשיך טיפול על ידי אחד הבנקים, ולאחר מכן לדיון סופי בוועדת האשראי של הקרן. 
  • יכולת החזר  כל הלוואה יש להחזיר, לכן בהליך אישור ההלוואות מהקרן בערבות המדינה בודקים את יכולת ההחזר של הלווה. באמצעות תוכנית עסקית מפורטת ומבוססת על נתונים עדכניים, תזרים מזומנים המנוהל היטב והיסטוריית אשראי תקינה בבנקים, ניתן לשפר משמעותית את הסיכוי לקבלת ההלוואה האטרקטיבית. חשוב לזכור כי ניתן לפרוס את תשלומי ההחזר לתקופה של עד חמש שנים, יש אפשרות לדחיית התשלום הראשון (גרייס) לחצי שנה. 
  • התנהלות פיננסית תקינה  לפני הגשת המסמכים הנדרשים לגוף המתאם של הקרן בערבת המדינה, כדאי להיעזר ביועצים המנוסים של רק תבקש לעסקים כדי לוודא כי העסק הקפיד על התנהלות פיננסית נכונה, שקולה, אחראית ובעיקר תקינה. מטרת הקרן לסייע לעסקים להצליח ולהתרחב, ללא הוכחת ניהול פיננסי תקין של העסק, עשויים להתקשות לקבל את ההלוואה. 

טיפים לפני הגשת בקשה לסיוע מהקרן בערבות המדינה 

הלוואה בערבות המדינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד, עסקים קטנים ובינוניים בכל הארץ פונים מדי שנה לקרן ומגישים בקשות כדי לקבל הלוואה באחד המסלולים. כדי לשפר משמעותית את הסיכוי לקבלת ההלוואה מהקרן מומלץ לפנות ליועצים מנוסים כדי לבדוק האם העסק עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לגיוס ההלוואה.  

כמו כן, יש להכין תוכנית עסקית באופן מקצועי הכוללת פרקים כמו שיווק, תזרים מזומנים, צפי הכנסות, תחרות בענף וכדומה. לאחר בדיקה קפדנית כדי לוודא כי העסק עומד בכל תנאי הסף, אפשר להגיש את הבקשה לאחד הגופים המתאמים, ותוך זמן קצר יחסית ניתן לקבל את הסיוע הנדרש ליזם או לבעל העסק. 

למידע נוסף ולשאלות בנושא הקריטריונים ההכרחיים לגיוס הלוואה מהקרן בערבות המדינה, אנא השאר פרטיך באתר. צוות היועצים של רק תבקש לעסקים מתמחה בגיוס אשראי ובפתרונות מימון לעסקים קטנים ובינוניים, למטרות שונות ובסכומים שונים נשמח לסייע גם לך לקבל את המימון הנחוץ עבורך, בתנאים הטובים ביותר.