הסכם פקטורינג


Various Israeli shekel notes with the new fifty note

כל בעל עסק שואל את עצמו באיזה אפיק מימון כדאי לו לעשות שימוש ומה המאפיינים והיתרונות של כל אפיק כזה. שיטת מימון ההולכת וצוברת תאוצה בקרב עסקים רבים היא פקטורינג. מה זה בעצם ומה כולל הסכם פקטורינג?

מהו פקטורינג?

מדובר על כלי פיננסי מתקדם המשמש כשיטת מימון לחברות ועסקים המחפשים פתרונות פיננסיים חוץ בנקאיים. שיטה זו נהוגה בעולם שנים רבות ובישראל היא הולכת וצוברת תאוצה בשל היתרונות הרבים הקיימים בה.

באמצעות פקטורינג יכול העסק להסב עסקאות שהתבצעו באשראי לעסקאות במזומן. הספק מעביר לידי חברת פקטורינג את עסקאות האשראי שביצע ומקבל תמורתן כסף מזומן בניכוי עמלה. פירוש הדבר הוא כי אם העסק ביצע עסקת אשראי שמועד הפירעון שלה היא בעוד ששים יום, הוא לא ייאלץ להמתין את ששים הימים הללו וייהנה מיידית מהכסף.

החברה המממנת הלוואה מסוג זה, גובה עמלת סיכון וריבית בגין העסקה. עמלת הסיכון נגבית מאחר והסיכון למצבים של א פירעון החוב עובר לידי החברה הפיננסית.

מהו הסכם פקטורינג?

חשוב לזכור כי מדובר בסוג של הלוואה שאינה מגבילה את מסגרת האשראי של העסק, מאחר והיא אינה מתבצעת כהלוואה רגילה בבנק ואינה כרוכה בתלות בו.

הסכם פקטורינג הוא פעולה שמתבצעת בין הספק, בעל העסק, לבין חברת פקטורינג, החברה המממנת את ההלוואה. הספק מעביר לידי החברה הפיננסית את החוב השוטף של הלקוחות החייבים ומקבל את התשלום במועד מוקדם יותר מאשר המועד שנכתב בחשבונית. כשמגיע מועד פירעון החשבונית, החברה הפיננסית היא זו שמתמודדת עם הלקוח ולא הספק.

במסגרת הסכם פקטורינג נקבע גובה המקדמה שמשלם בעל העסק לחברה הפיננסית וגובה הריבית בגין העסקה.

היתרון הבולט של פקטורינג הא מזעור הנזקים של בעל העסק, במקרים בהם לא מתבצע פירעון חוב מצד הלקוח והיכולת ליהנות מתזרים מזומנים גבוה יותר מבלי לחכות למועד התשלום בפועל.

מומלץ להכיר את התחום לעומק ולחתום על הסכם פקטורינג רק לאחר קבלת יעוץ מקצועי מגורמים העוסקים בשיטת מימון זו. את כל המידע החשוב תוכלו לקבל בפורטל רק תבקש, המתמחה בהלוואות לכל מטרה ובשיטות מימון שונות, באמצעות מילוי פרטיכם בטופס הממוחשב שבאתר.