הוצאות מימון

קבל הלוואה לעסק

בתנאים הטובים ביותר

הגש בקשה אונליין וקבל תשובה מיידית

סמן את סכום ההלוואה שברצונך לקבל
הזז את העיגול להגדלת או הקטנת הסכום
50,000
2,000,000
סכום נבחר 100,000 ש"ח
פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה
אנא הזן את שמך השם נקלט בהצלחה
אנא הזן מספר טלפון נייד הטלפון תקין, ממשיכים!

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע"מ
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה

(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

הזז את העיגול להגדלת או הקטנת המחזור השנתי
10,000,000
0

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות המדינה
סולו מהבנק - (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
ממשיכים לוותק החברה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

הזז את העיגול להגדלת או הקטנת הוותק
20
1

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
מצוין! ממשיכים

מה הגיל שלך ?

הזז את העיגול להגדלת או הקטנת הגיל
90
18

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
מעולה, כמעט וסיימנו

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
עוברים לשלב הבא

האם יש נכסים בבעלותך?

רכב בבעלותי
דירה ללא משכנתא
דירה עם משכנתא של עד 50%
דירה עם משכנתא של מעל 50%
אין רכב ודירה
אחר

האם יש לך כרטיס אשראי?

כן
לא
שאלה אחרונה וסיימנו

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש פרט בבקשה את תחום פעילות העסק


הוצאות מימון הן ההוצאות על: גיוס כספים עבור החברה, עלות ניהול ההון של החברה, כולל ניהול סיכונים פיננסיים. הן כוללות:

 • ריבית על אשראי בנקאי או חוץ בנקאי שלקחה החברה
 • ריבית על אגרות חוב שהנפיקה החברה
 • עמלות ששולמו לבנקים ומקורות הון אחרים עבור לקיחת האשראי ועמלון של פירעון מוקדם
 • הוצאות שקושרת בהנפקת האג”ח ובהם: פרמיה והפחתות ניכיון בגין האג”ח
 • שחיקת הנכסים הכספיים
 • הנחות מזומן
 • הפסדי הון על ניירות ערך שהחזיקה החברה
 • עמלות בגין ניירות ערך

לחברה צרכי מימון לצורך: מימון הפעילות השוטפת, השקעה בנכסים או מימון התחלת הפעילות השוטפת. החברה יכולה לממן את פעילותה בשתי דרכים:

1. הון עצמי שמוזרם על ידי בעלי החברה. התשואה של הבעלים מורכבת הן מהדיבידנדים והן מערכה של החברה. כאשר החברה הינה ציבורית הבעלים יכולים בקלות רבה יותר לממש את ערך המניות שבידיהם. כאשר החברה לוקחת הלוואות הן מותנות פעמים רבות בהתניות פיננסיות. לדוגמא: חלוקת הדיבידנד תוגבל ותותנה בהחזר ההלוואות.

2. הון זר שנלקח כהלוואות בנקאיות (או חוץ בנקאיות), הנפקות אג”ח, הלוואות בעלים, שטרי הון, מניות בכורה ניתנות לפדיון. יש לשים לב שכאשר הבעלים מלווים כסף לחברה הדבר מוגדר כהון זר.


שיקולים של המשקיע לגבי היחס בין הון עצמי להון זר:

 • האיתנות הפיננסית של המשקיע ויכולתו להשקיע
 • רמת הביטחונות להשקעה. הון זר מותנה פעמים רבות בביטחונות למלווה.
 • התוכנית העסקית של הפעילות החדשה או של החברה הנרכשת
 • רמת הסיכון של ההשקעה
 • השקעות אחרות אטרקטיביות שבגינן יתכן והמשקיע ירצה להפחית את השקעתו בחברה הספציפית ולהסתמך יותר על הון זר

מרבית ההשקעות אינן נעשות על ידי 100% הון עצמי ועל המשקיע לקבל את ההחלטות הבאות:

 • היחס בין ההון העצמי שהוא משקיע ובין ההון הזר
 • הון זר – הלוואת בעלים או הלוואות אחרות
 • צפי חלוקת דיבידנדים

להלוואת בעלים מול הון זר ישנן היתרונות הבאים:

 • תנאי החזר נוחים, גמישות בהחזרים
 • כאשר נעשים מבחני איתנות פיננסית לחברה, הלוואת הבעלים נחשבת כחלק מההון העצמי

חסרונות הלוואת הבעלים:

 • כאשר משולמת ריבית – יש צורך בניכוי מס במקור
 • מתן אשראי על ידי הבעלים זו עסקת אשראי המחויבת בתשלום מע”מ
 • בדרך כלל שיעור המס שמשלם בעל העסק שנותן את ההלוואה גבוה מהשיעור המקובל בשוק ההון
 • יתכן והבעלים יתנו את ההלוואה בשיעור גבוה מהריבית המקובלת בשוק

יתרונות הלוואות ממקורות זרים:

 • עסקת אשראי שאינה מחויבת בתשלום מע”מ
 • הריבית הינה הריבית המקובלת בשוק
 • כאשר ישנה ריבית נמוכה בשוק ניתן למחזר הלוואות ולקחת הלוואות שיאפשרו תשלומים עתידיים נוחים
 • בחברות גדולות בעלות פעילות כלכלית גדולה, ההלוואות ניתנות בשיעורי ריבית טובים מהמקובל בשוק

חסרונות הלוואת ממקורות זרים:

 • התניות פיננסיות
 • נוקשות בהחזר ההלוואה
 • סנקציות על אי החזר בזמן
 • ישנן עלויות נוספות כגון עמלות
 • יש צורך בשעבוד נכסים מה שמכביד על פעילות החברה

מס הכנסה

הוצאות מימון מוכרות על ידי מס הכנסה כהוצאות שוטפות רק במידה שהן הוצאות עבור מימון פעילות שהניבה הכנסה לעסק. יש לתת את הדעת לכך שהוצאות מימון שנעשו לפני תחילת הפעלת הנכס או שנעשו לגבי נכס שטרם הופעל אינן מוכרות כהוצאות שוטפות אלא נחשבות כחלק מעלות ההשקעה בעסק והן מוכרות לצורכי פחת.

ניהול נכון של הוצאות המימון חשוב מאוד לעסק שלך! מלא את טופס “צור קשר” ואנו נשמח להפנות אותך ליועצים הפיננסיים הטובים והמקצועיים ביותר. אל תתפשר על פחות!