בנק לאומי – הלוואות לעסקים חלק ג’ מימון מורכב


לוג של בנק לאומי

במאמר זה תמצאו את אפשרויות המימון המורכב לעסקים, באמצעות רכישות, מיזוגים ואשראי בין בנקים. זהו המאמר השלישי מתוך ארבעת המאמרים הסוקרים בעבורכם את ההלוואות ופתרונות האשראי, אשר מציע בנק לאומי לעסקים בישראל. בפורטל רק תבקש תוכלו גם לקבל ייעוץ פיננסי ללא התחייבות.

מיזוגים ורכישות

אגף מיזוגים, רכישות ועסקאות ממונפות בבנק לאומי, עוסק בבחינה והקמה של עסקאות מימון ורכישת אמצעי שליטה בתאגידים או מינוף כנגד אמצעי שליטה קיימים.

מה זה בעצם אומר –

האגף בוחן ומעמיד אשראי לעסקאות מימון למיזוגים ורכישות מגוונות, אשר במסגרתן נרכשים אמצעי שליטה בתאגידים. מימון מסוג זה נחשב לבעל סיכון גבוה והינו כפוף לרגולציה של בנק ישראל.

מסמכים נדרשים –

פרטים לגבי מבנה העסקה

פרטים לגבי התאגיד הנרכש

דוחות כספיים של התאגיד הנרכש

סכום האשראי המבוקש בעסקה

טיוטת הסכם רכישה

טיוטת הסכם בעלי מניות (באם יש)

תכנית עסקית מפורטת בנוגע לחברה הנרכשת, כולל פירוט מקיף של הנחות העבודה ואופן החזר החוב

אינדיקציה לשווי אמצעי השליטה הנרכשים

הפרמטרים הנבחנים בעסקאות מיזוג ורכישה –

זהות הרוכשים והתאגיד הנרכש

אופן השליטה בתאגיד הנרכש באמצעות אמצעי השליטה

ההון העצמי המוזרם על ידי הרוכשים (מקור ההון והיקפו)

יכולת ההחזר – כלומר יכולתו של התאגיד הנרכש לייצר תזרימי מזומנים

תקופת האשראי ולוח סילוקין

בטוחות ואמות מידה פיננסיות

הערכת שווי אמצעי השליטה

מבנה המימון הקיים בתאגידים, הרוכש והנרכש, ומגבלות העולות ממנו

מגבלות החלות על הבנק (פנימיות ורגולטוריות)

רמת הדיווח הכספי

מיזוגים ורכישות באתר בנק לאומי

אשראי בין-בנקאי

אשראי בין בנקאי הוא נגזרת של אשראי קונים. כלומר, לאומי מעמיד מימון לקונה מחו”ל, כאשר לא ניתן להעריך את עמידותו הפיננסית.

מה זה בעצם אומר –

במידה ויש לכם לקוח בחו”ל, שלא ניתן לדעת או להעריך את יכולתו הפיננסית, לאומי פונה לבנק מקומי בארצו של הקונה והבנק המקומי מעריך את סיכון הקונה ומקבל ממנו בטחונות. לאחר מכן, לאומי מעמיד את האשראי, דרך הבנק המקומי, לטובת הקונה, כך שבשורה התחתונה, ההלוואה ניתנת בפועל על ידי הבנק המקומי לקונה. טרם הפנייה של לאומי לבנק המקומי, יעריכו בנק לאומי או חברת הביטוח את סיכון הבנק המקומי.

הסכם מסגרת –

כיום, לבנק לאומי יש הסכמי מסגרת עם בנקים בסין, רוסיה קזחסטן ווייטנאם. הסכם מסגרת מפרט את התנאים הכלליים של הסכם המימון. בכל עסקה, ייחתם גם הסכם ספציפי שיפרט את התנאים הספציפיים לאותה עסקה, כאשר הסכם זה יהיה כפוף לתנאים הכלליים של הסכם המסגרת. בדומה לאשראי קונים, בנק לאומי מגבה את עסקת המימון בחברת “אשרא”. הביטוח אינו מכסה 100% מהעסקה ולגבי החלק שאינו מבוטח, הבנק יכול לבקש החזר מהיצואן במקרה של אי תשלום על ידי הקונה.

אשראי בין-בנקאי באתר בנק לאומי

ייעוץ פיננסי ללא התחייבות

רוצים לבדוק את האפשרויות שלכם מבלי להתחייב מראש? בפורטל רק תבקש תוכלו להתייעץ עם המומחים הפיננסיים שלנו ולקבל את כל המידע שדרוש לכם לפני שאתם מקבלים החלטות. השאירו פרטים בפורטל ונשמח לתת לכם שירות בהקדם.