הבורסה לניירות ערך בתל אביב


הבורסה של מדינת ישראל. בבורסה בתל אביב נסחרים ניירות ערך, מט"ח, אופציות, מניות, אגרות חוב וכיוצא בזאת. הבורסה בתל אביב היא ברובה בבעלות הבנקים. בבורסה בתל אביב מתבצע מסחר יום יומי, מקומי ובינלאומי, בדומה לשאר הבורסות בעולם.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב