גיוס אשראי פרטי


גיוס מימון למטרות פרטיות כמו: רכישת דירה, רכישת רכב, מימון של לימודים גבוהים ועוד. גיוס אשראי פרטי מתבצע בדרך כלל מול הבנק של אותו אדם, או מול הגוף הפיננסי המספק את הסחורה. כלומר האדם פונה לבנק לבקש הלוואה או לחילופין הוא יכול לפנות לסוכנות מכוניות בכדי לקבל הלוואה בעבור רכישת רכב שאותו מוכרת הסוכנות או למשל הלוואה ו/או מלגה שניתנת על ידי מוסד ללימודים גבוהים.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב