חובת נזילות


חובת הנזילות הינה החובה של הבנקים בישראל להחזיק הנכסים נזילים בערך שנקבע לפי חוק בנק ישראל. הוראות הנזילות קובעות מה צריך להיות ההיקף של הנכסים הנזילים לכל בנק, לפי היקף הפעילות שלו כאשר, בנק ישראל אינו משלם ריבית לתאגידים הבנקאיים על הנכסים הנכללים תחת חובת הנזילות.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב