ביטוח חיים לבעלי משכנתא


ביטוח חיים בגובה ערך המשכנתא. כאשר הבנק מלווה משכנתא הוא דורש מהלווה ביטוח חיים מסוג זה אשר נועד להבטיח את פירעון המשכנתא על ידי הלווה, גם במקרה של פטירתו. כלומר, במקרה של פטירת הלווה, חברת הביטוח תשלם לבנק את ערך המשכנתא, בהתאם לתנאי הפוליסה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב