גילון


גילון היא איגרת חוב בשקלים אשר מונפקת על ידי משרד האוצר, בריבית משתנה מידי רבעון או חצי שנה, כאשר תוקף האיגרת הינו לתקופה של עד 10 שנים.

מדיה קפיטל