גילון


גילון היא איגרת חוב בשקלים אשר מונפקת על ידי משרד האוצר, בריבית משתנה מידי רבעון או חצי שנה, כאשר תוקף האיגרת הינו לתקופה של עד 10 שנים.

מדיה קפיטל
מדיה קפיטל