דירוג אשראי


דירוג אשראי הוא סוג של ציון שניתן לאנשים פרטיים, חברות מסחריות ו/או מדינות, המתייחס ליכולת של אותו מדורג לשלם הלוואות. כלומר, דירוג גבוה קובע כי הסבירות שהמדורג יחזיר את ההלוואה שניתנה לו הינה גבוהה ולכן, הסבירות שיקבל הלוואה הינה גבוהה. דירוג אשראי נקבע לפי ההיסטוריה הפיננסית של המדורג, היקף ההלוואות וההתחייבויות של המדורג ומשמשות בידי המשקיעים להערכת סיכונים באשר למדורג.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב