ועדת מסלקת הבנקים


ועדה שממנה נגיד בנק ישראל כאשר, הועדה מורכבת משבעה חברים מבנק ישראל, כולל יו"ר הועדה, ושבעה חברים מהבנקים המסחריים של ישראל. תפקיד הועדה הינו להחליט בנושאים הקשורים למסלקות הבנקים, כולל הסדרה של נהלי העבודה של מסלקות הנייר. כך מוסדרים גם היחסים בין הבנקים, החברים בוועדה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב