ברוקר


אדם או גוף פיננסי המשמש מתווך בין משקיעים לבורסה, כאשר הברוקר מממש את רצון המשקיע לסחור בבורסה. כלומר, הברוקר הוא הסוכן דרכו מתבצעת ההשקעה.

מדיה קפיטל
מדיה קפיטל