ברוקר


אדם או גוף פיננסי המשמש מתווך בין משקיעים לבורסה, כאשר הברוקר מממש את רצון המשקיע לסחור בבורסה. כלומר, הברוקר הוא הסוכן דרכו מתבצעת ההשקעה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב