איגרת חוב


איגרת המכילה התחייבות. כלומר, זוהי תעודה המונפקת על ידי הממשלה או גוף פיננסי, אשר בה מתחייב המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה באיגרת בתוספת ריבית, כאשר באיגרת מוגדרים תאריכים פרעון קבועים. איגרות חוב משמשים בידי הממשלה והפירמות כאמצעי ללוות כסף מהציבור.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב