איגוח


איגוח היא פעילות שנעשית על ידי גוף פיננסי המעוניין לגייס הון חוץ בנקאי באמצעות ניירות ערך. פעילות זו מתבצעת על ידי אסופה של תזרימים צפויים באותו הגוף הפיננסי שהופכים יחד לניירות ערך שאותן ניתן להנפיק. ניירות הערך מגובים על ידי אותם התזרימים, כאשר יש הפרדה בין התזרימים הספציפיים ושאר הפעילות העסקית, כך שדירוג האשראי של ניירות הערך יושפע אך ורק מהנכסים המגובים ולא משינויים בגוף הפיננסי עצמו.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב