אחוזי מימון


מימון של בנק, ביחס לנכס שנרכש במסגרת עסקת רכישה, כאשר אחוזי המימון נקבעים לפי גודל ההלוואה שניתנה ביחס לנכסים שמושכנו כנגדה.

מדיה קפיטל
מדיה קפיטל