אחוזי מימון


מימון של בנק, ביחס לנכס שנרכש במסגרת עסקת רכישה, כאשר אחוזי המימון נקבעים לפי גודל ההלוואה שניתנה ביחס לנכסים שמושכנו כנגדה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב