אופציה


אופציה היא חוזה המעניק זכות רכישה, מכירה, המרה או קבלה של ניירות ערך, מטבח חוץ או סחורה, בתנאים שנקבעים מראש. כלומר האופציה היא הסכם בין קונה ומוכר כאשר קונה האופציה מקבל זכאות לקנייה בתאריך שנקבע מראש ובמחיר שנקבע מראש, כאשר הקונה יכול לבחור אם לממש את הזכות או לא.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב