אג״ח קונצרני


אגרת חוב קונצרנית היא אגרת שגוף פיננסי מנפיק במטרה לגייס כספים ממשקיעים, כאשר רמת הסיכון של האגרות נקבע לפי שני פרמטרים מרכזיים: הראשון הוא חוזקה הפיננסי של הפירמה והשני הוא רמת הקדימות שניתנת לתשלום האגרת ביחס להתחייבויות אחרות שיש לחברה המנפיקה.

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב