אג״ח מיועדות


אגרות שהממשלה מנפיקה לטובת קרנות פנסיה, כאשר האגרות מונפקות בתנאים מיוחדים ולא ניתן לסחור בהן. יש לציין שעד שנת 1992, אגרות אלו הונפקו גם לטובת חברות ביטוח.

מדיה קפיטל
מדיה קפיטל