אג״ח מיועדות


אגרות שהממשלה מנפיקה לטובת קרנות פנסיה, כאשר האגרות מונפקות בתנאים מיוחדים ולא ניתן לסחור בהן. יש לציין שעד שנת 1992, אגרות אלו הונפקו גם לטובת חברות ביטוח.

מדיה קפיטל