אג״ח זבל


כאשר חברה מנפיקה איגרות חוב, שקיימת וודאות נמוכה לגבי תשלומי הקרן והריבית שבהן על ידי החברה המנפיקה, הן נקראות אג״ח זבל, שכן הוודאות הנמוכה לתשלומים מביאה לכך שהמשקיעים בה נדרשים לתשואה גבוהה.

מדיה קפיטל
מדיה קפיטל