אגרת חוב ממשלתית


אגרות חוב שבנק ישראל מנפיק באמצעות מכרזים, אלה גם נחשבות לאגרות החוב בעלות הסיכון הנמוך ביותר. ישנן מגוון אגרות חוב ממשלתיות, כאשר ההבדלים ביניהן הם בסוג הריבית, במועד הפרעון (חיי האגרת), ובאופן ההצמדה שלהן (מט״ח, מדד או ללא הצמדה).

קרדיט אקספרס באנר שוכב
קרדיט אקספרס באנר שוכב