צמצום רשת הבטחון לקרנות הפנסיה על ידי משרד הבטחון


מחשבון לחישוב ריבית על הלוואה

אחת לשנה מפרסם מבקר המדינה דו"ח חמור בנושא הפנסיות לאנשי משרד הביטחון, מדובר בפצצת זמן מתקתקת שראשי המדינה, משרד האוצר והמטכ"ל מטאטאים מתחת לשטיח כדי לא להתמודד עם הנושא. לאחרונה החל אגף שוק ההון במשרד האוצר לקדם רפורמה לשינוי ולצמצום רשת הביטחון לקרנות הפנסיה על ידי משרד הביטחון, המטרה היא להקטין את החבות האקטוארית של המדינה לגמלאי צה"ל ומשרד הביטחון ולהעניק רשת ביטחון טובה יותר לביטוחי המנהלים ולקופות הגמל שעד כה לא זכו לרשת ביטחון ממשלתית.

כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת החלו להישמע קולות על משבר פנסיוני המתקדם במהירות, בעיקר בגלל הסדרי הפנסיה התקציבית. כדאי לדעת כי פנסיה תקציבית לאנשי משרד הביטחון ולעובדי מדינה נוספים משולמת מתקציב המדינה, כאשר ההפרשות לפנסיה מתבצעות על ידי המעסיק ולא על ידי עובדי משרד הביטחון.

עם השנים חל גידול משמעותי במספר אנשי הקבע ובאנשי משרד הביטחון, גם תוחלת החיים עלתה באופן דרסטי, נחתמו הסכמי שכר חדשים ומספר אנשי משרד הביטחון בעלי תואר אקדמי רק הלך וגדל. כל זאת ועוד גרמו לחבות אקטוארית עצומה של המדינה כלפי גמלאי משרד הביטחון, גם הסדרי הפנסיה הצוברת לא ניבאו טובות, לכן בשנת 1995 החליטה המדינה על רפורמה מרחיקת לכת בשוק הפנסיה בישראל, קרנות פנסיה וותיקות הולאמו, ובסוף 2004 כל עובדי המגזר הציבורי, לרבות אנשי משרד הביטחון, עברו לפנסיה צוברת, כאשר עובדי וגמלאי משרד הביטחון הצליחו לנצל את המצב ואת מעמדם, והם הגיעו
להסדרים המטיבים עמם.

פריסה מחדש של רשת הביטחון לקרנות הפנסיה

לאחר מחדל של שנים ארוכות בהם כל הגורמים המעורבים בהסדרי הפנסיה לאנשי משרד הביטחון נמנעו לעסוק בנושא הנחשב לפצצה מתקתקת, החליטו באגף שוק ההון לעשות סדר בנושא ולפרוס מחדש את רשת הביטחון תוך צמצום ההיקפים של רשת הביטחון.

חשוב לציין כי רשת הביטחון לקרנות הפנסיה מבטיחה הגנה על 30% מכספי הפנסיה של עובדי משרד הביטחון החוסכים בקרנות הפנסיה, וזאת באמצעות אגרות חוב שהמדינה מוכרת רק לקרנות הפנסיה תוך הבטחת ריבית ידועה וקבועה מראש. רשת הביטחון מקנה שקט נפשי לחוסכים כך שגם כאשר יש ירידות חדות בשוק ההון כספי הפנסיה שלהם צוברים ריבית. ברפורמה החדשה מעוניין אגף שוק ההון לצמצם את הריבית באגרות החוב, באמצעות צמצום המרווח של הריביות ההערכה היא כי ניתן לחסוך כ-2 עד 3 מיליארד ₪ כל שנה.

באגף שוק ההון במשרד האוצר מתכננים לפרוס מחדש את האג"ח המהווה רשת ביטחון לחוסכים במשרד הביטחון, כך למעשה חוסכים מבוגרים המתקרבים לגיל הפרישה זוכים לכיסוי רחב יותר לעומת חוסכים צעירים העשויים לקבל כיסוי כמעט אפסי. עם זאת, לחוסכים צעירים יש עוד הרבה שנים לחסוך לכן בהמשך הדרך ניתן להגן על כספם טוב יותר ולתקן מקרים של ירידות שערים חדות בשוק ההון.

צוות המומחים של פורטל רק תבקש הלוואות לכל מטרה מתמחה בפתרונות מימון ואשראי בהתאמה אישית ובתנאים מועדפים, נשמח לסייע גם לך לקבל הלוואה אטרקטיבית לכל מטרה.