מימון פרויקטים


תקציבי הענק הנדרשים – לא פעם ולא פעמיים – מבעלי עסקים, יזמים וחברות, כדי לממן פרויקטים גדולים, מאלצים אותם לפנות לגורם מימון חיצוני. זו אינה פנייה פשוטה כמו של לקוח רגיל המבקש הלוואה מהבנק או מחברות הביטוח (במקרה שהוא מעוניין להשתמש בחסכונותיו הפנסיוניים כבטחונות כספיים). בקשה כספית כזו דורשת מהלקוחות העסקיים הכנה מאומצת ורצינית.

הון לצורך השקעה – נדרשת הכנה ומיומנות רבה

פרויקטים בסדרי גודל גדולים שכיחים בעיקר בתחומים מסוימים. בין יתר התחומים ניתן למנות את התשתיות והנדל"ן, תקשורת ואנרגיה. כמו כן אפשר להוסיף את תחום יזמות ההייטק ובכלל הקמת עסקים חדשים, אך כאלה שהם בקנה מידה ענק. ללא מימון כספי, אין שום אפשרות להקים, לנהל ולהחיות את הפרויקט. כמו כן, הסיכון הענק דורש התערבות צמודה של כלכלנים וכן של רואי חשבון.

בשל מורכבותו הגדולה של מימון פרויקט והצורך בגוף יציב וחזק שיעניק את הדחיפה הכספית, בנקים רבים הקימו – כחלק ממערך תוכניות ההשקעה שלהם – ענף שכל עניינו הוא מימון פרויקטים. תפקידם של העובדים בענף זה אינו רק אישור המימון, אלא גם ליווי שלו יחד עם בדיקת וניתוח התהליכים והתקדמותם.

הבנק, או גוף אחר שהוא חוץ בנקאי ומחזיק הון המאפשר לו להקצות סכום גדול, גם מלווה את בעלי החברה היוזמת במכרזים השונים ובתוכניות ההשקעה. כמו כן, הענף עוסק גם בניתוחי הערכה שונים ובבדיקות לגבי מקורות אפשריים להחזר עסקאות. ראוי לציין שישנם בנקים רבים שאינם עוסקים בפרויקטים של נדל"ן, אלא אם מדובר במקרים חריגים. כמו כן, אין צורך להיות לקוח של הבנק לצורך הגשת בקשה למימון.

כיצד בוחנים תוכניות השקעה?

תחילה ייגש הגוף המממן לבדוק את תחומי הפעילות הקשורים לבקשה. כמו כן תיבדק הרגולציה בתחום וחסמי הכניסה השונים עליהם יש צורך להתגבר. בחינת התוכנית חייבת לעבור דרך הכרת יכולתם הניהולית של מבקשי הבקשה, הכרת הטכנולוגיה שמעורבת בפרויקט, וכן כושר הייצור בענף.

לאחר הלימוד המעמיק של מאפייני ההשקעה, בונים עובדי הבנק, או מקור המימון, את צפי תזרים המזומנים הנראה לעין – ממנו אפשר יהיה להעריך מהו היקף המימון הרצוי והאופטימאלי.