חוק אשראי הוגן 2018


הסכם הלוואה בריבית נמוכה בין אנשי עסקים

חוק אשראי הוגן שאושר לאחרונה בכנסת הוא למעשה תיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ומטרתו להגן על הלווים ולהבטיח ריביות הוגנות ולקבוע את תקרת הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות ובהלוואות דרך הבנקים. החוק החדש עושה סדר גם בהפקרות שחלה בתחום הריבית על פיגורים. על פי החוק החדש שזכה לשם חוק אשראי הוגן, ריבית הפיגורים המקסימלית תהיה לפי ריבית בנק ישראל + 15% + 3% בגין ריבית פיגורים.

חוק צרכני חשוב המתקן את העוול שנגרם שנים ללווים

חוק אשראי הוגן הוא חוק צרכני לכל דבר, מטרתו לחזק את ההגנה על הלווים, זהו למעשה שדרוג של החוק הקיים משנת 1993 שנקרא בשם חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חוק שעבר מספר שינויים לאורך הדרך. החוק החדש לאשראי הוגן רחב יותר וכולל גם הגבלות על מלווים מוסדיים כמו הבנקים שהוחרגו מהחוק הקודם, כמו כן החוק החדש קובע תקרת ריבית להלוואות בהתאמה למצב המשק המקומי ולכלכלה בישראל.
החוק החדש בעל שיניים, הוא קובע שורת סנקציות כנגד הפרה של חובת הגילוי מכוח החוק וכנגד גביית ריביות גבוהות מהמותר. למעשה החוק החדש תורם להגברת התחרות בשוק ההלוואות והוא תורם למיסוד שוק האשראי החוץ הבנקאי ובידולו מהשוק האפור הנחשב לפרוץ ולא לגיטימי.

חובת עריכת הסכם הלוואה

בין השאר, חוק אשראי הוגן לשנת 2018 מחדד את החובה לערוך הסכם הלוואה בכתב, הוא גם מרחיב את חובת הגילוי כלפי הלווים, כלומר החוק מחייב את המלווים לציין באופן ברור את שיעור הריבית, כלל התשלומים הלווים להלוואה כגון עמלות שונות, הצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר ועוד.
כאמור, החוק החדש קובע מהי תקרת הריבית בהלוואות לפי ריבית בנק ישראל + 15%, כל העובר על החוק צפוי לקנסות כספיים כבדים העשויים להגיע למאות אלפי שקלים ולמעלה מכך. כמו כן, החוק מגדיר וקובע מהי ריבית פלילית והתקרה נקבעה לפי ריבית בנק ישראל + 30%. על פי החוק החדש מלווה החורג מתקרת הריבית הפלילית צפוי לעונשי מאסר לתקופה של עד שלוש שנים.
במסגרת החוק החדש נקבע כי שר האוצר רשאי לעדכן את שיעורי הריביות, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובכפוף להתייעצות עם שר המשפטים, וכמובן בכפוף לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט.
חשוב לציין כי חוק אשראי הוגן חל על הלוואות ליחידים ולא על הלוואות לעוסקים מורשים ולתאגידים המקבלים אשראי באמצעות ניכיון צ'קים. החוק החדש עומד להיכנס לתוקף תוך 15 חודשים מרגע אישורו, כלומר החל מנובמבר 2018. עם זאת, חלק מהוראות החוק נכנסו כבר לתוקף באוקטובר 2017, כאשר ההוראות החדשות בחוק לגבי מפעילי P2P יכנסו לתוקף החל מפברואר 2018.

הלוואה בלי הפתעות ועלויות נסתרות

לפני החוק החדש מלווים רבים ניצלו את המצב הקיים, לא כתבו הסכם הלוואה מסודר ומפורט, ולווים רבים נכוו בגלל עלויות נסתרות שלא ידעו על קיומן. במסגרת החוק החדש חייבים המלווים לערוך הסכם בכתב המציין ומפרט את הריביות והעלויות הנלוות להלוואה. כמו כן, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות העומד לחול גם על הבנקים מגדיר פרוצדורה ברורה שניתן לנקוט נגד לווה שאינו מסוגל להחזיר את ההלוואה ולמעשה מפר את החוזה. החוק מאפשר למלווים להקדים את מועד הפירעון אם קים חשש שהלווה לא מסוגל לפרוע את ההלוואה. במידה והלווה לא מצליח לפרוע את ההלוואה לפי מועד הפירעון המוקדם שנקבע עבורו, המלווה רשאי להוסיף ריבית פיגורים, הוא יכול לגבות את כספו באמצעים הרגילים כמו הגשת תביעת לבית משפט או פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

למידע נוסף בנושא תקרת הריבית בהלוואות חוץ בנקאיות ובנושא חוק אשראי הוגן השאר פרטיך באתר, צוות המומחים של רק תבקש הלוואות לכל מטרה יחזור אליך בהקדם, ונשמח להציע לך הלוואה אטרקטיבית בתנאים נוחים ובהתאמה ליכולת ההחזר שלך. השירות באתר הינו ללא עלות וללא התחייבות.