אובליגו


בדיקת מצב האובליגו

מעטים האנשים שלא יזדקקו בימי חייהם להלוואה – גדולה או קטנה. הסיבה לכך היא שישנן קניות או עסקאות גדולות שמצד אחד לא ניתן להימנע מהן – ומצד שני הן לא ידידותיות לחשבון הבנק. קניית דירה ורכב או אפילו שיפוץ חלקי של הבית לא מתאפשרים ללא לקיחת הלוואה – ולא משנה מיהו הגורם אליו פניתם לשם כך.

לבנק פנית –לא טעית?

בעבר, הגורם הפופולארי ביותר להענקת הלוואה היה הבנק. אבל כיום חברות הביטוח, וכן בתי ההשקעות מורשים לתת הלוואה כנגד חיסכון. כלומר, עמיתי קופת גמל וכן אלו שכספם נמצא בקרנות השתלמות, יכולים להשתמש בחסכונותיהם – אך בלא שיצטרכו לשלם על כך מס, אלא כהלוואה בריבית נמוכה ואטרקטיבית.

למרות שהריבית הבנקאית נמוכה מאוד, פנייה אליו היא לא בהכרח המומלצת ביותר. זאת מכיוון שבניגוד להלוואה בבתי השקעות או חברות הביטוח הניתנת כנגד חיסכון והוא הביטחון בעצמו, הבנק דורש ערבויות חזקות. בעוד שבטחונות ניתן להשיג, הקושי העיקרי הוא הצורך להתמודד עם אובליגו.

אובליגו בצמיחה – אשראי בסימן שאלה

הגדרת Obligo היא חשיפת מצבו העסקי או הכלכלי של הפונה לבנק. אובליגו כולל הן את ההתחייבויות של הלקוח והן את נכסיו העומדים מולם. בין היתר יוגדרו כהתחייבויות –  האשראי בחשבון העובר ושב, ערבויות וכן הלוואות קיימות ומסגרת האשראי. הנכסים יכולים להיות יתרת העו"ש, חסכונות שונים ופיקדונות וגם תיקי ניירות ערך שברשות הלקוח.

הלוואה הניתנת על ידי הבנק מגדילה את האובליגו ומכבידה מאוד על מסגרת האשראי. ההתחייבויות שגדלות עלולות למנוע מכם את האפשרות לקבלת אשראי נוסף מהבנק, באם תצטרכו. לעומת זאת, לשימוש בחסכונותיכם בלא לפגוע בעתידכם הכלכלי אין קשר לחשבון הבנק, לכן הוא גם לא יכביד על מסגרת האשראי.