מימון לעסקים מהמגזר החרדי


הלוואה עבור מימון לעסק במגזר החרדי

להלן קרנות ועמותות שמעניקות מימון לעסקים מהמגזר החרדי:

1. קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה – מעניקה לעסקים מהמגזר החרדי עד 350,000 ₪ – החזר עד 6 שנים. ניתן לדחות את תחילת החזר ההלוואה בשנה. גובה הריבית פריים + 0.6. הקרן תעניק עד 95% ערבות לכסף. השאר בסיכום פרטני עם הבנק. ההלוואה ניתנת על ידי בנק אוצר החייל.

2. ברכה בעסקים לחרדים – מעניקה הלוואות להקמת עסקים קטנים והרחבת עסקים קטנים. סכום ההלוואה עד 45,000 ₪. ההחזר – עד 45 תשלומים חודשיים. ההלוואה ניתנות בשיתוף עם הג'וינט והאגודה להלוואות ללא ריבית.

במסגרת התוכנית היזמים החרדיים יקבלו היזמים החרדים סיוע בארבע תחומים:

  • ייעוץ עסקי
  • בניית תוכנית עסקית
  • קורסים
  • הלוואות

התוכנית נערכת בהסכמת הרבנים ובהפרדה בין המינים, למשתתפי התוכנית ניתנות סובסידיות כספיות. פרטים על התוכנית ניתן לקבל במט"י ישראל. (מרכז טיפוח יזמות).

3. עיריית ירושלים מעסיקה יועצים עסקיים המעניקים ייעוץ ליזמים חרדיים.

4. גמ"חים – ארגונים ללא כוונת רווח. מקבלים תרומות ונותנים הלוואות בד"כ בסכומים קטנים ולזמן קצר. ההלוואות ניתנות בדרך כלל לנזקקים ולמימון מטרות מסוימות. ארגונים אלו לא מעניקים בד"כ הלוואות לעסקים אך אלו גופים מאוד משמעותיים במגזר החרדי ונכון לציין זאת.

מלא את טופס "צור קשר" ונפנה אותך לקרנות ועמותות שמעניקות הלוואות לעסקים מהמגזר החרדי בפרט ולקרנות מימון נוספות לעסקים.