תוכנית תנופה לממציאים


אדם לוחץ יד לאחר חתימה על הלוואת הון חוזר לעסק

.תוכנית תנופה לממציאים הינה תוכנית של לשכת המדען הראשי – שמטרתה לסייע לממציאים, ליזמים, לחברות הזנק (סטארטאפים) לפתח רעיון טכנולוגי ולממש אותו מבחינה עסקית. השתתפות בתוכנית לא כוללת מתן זכויות של קניין רוחני או מניות למדינה. על תוכנית הפיתוח להסתיים תוך שנה מיום אישור התוכנית. ניתן לבקש ארכה לשנה נוספת.

תכנית תנופה לממציאים – מענק המותנה בהצלחה

במסגרת התוכנית יקבלו היזמים מענק כספי (בכפוף לתנאיה) עד לגובה של – 85% מהתקציב המאושר למיזם הטכנולוגי ועד לתקרה של 200,000 ₪. בתום קבלת הסיוע יכולים היזמים לפנות למדען הראשי לקבל סיוע נוסף בתוכניות אחרות ובהן: חממות טכנולוגיות וקרנות דו לאומיות.

תנאי המסלול

 • המסלול פועל תחת התנאים והמגבלות של חוק המו"פ.
 • במקרה של כישלון המיזם, היזם לא צריך להחזיר את המענק שקיבל.
 • במקרה של הצלחת המיזם, המענק יוחזר מתשלומי תמלוגים מהמכירות שיתבצעו. כלומר, החזר המענק מותנה בהצלחה.
 • יש להדגיש שלא ניתן להגיש בקשה לסיוע נוסף במסגרת התוכנית למיזם שקיבל בעבר סיוע מלשכת המדען הראשי.

מטרת תוכנית תנופה

המטרה של התוכנית היא לסייע ליזמים בתחילת דרכם, כך שיוכלו להגיע לשלב שבו יוכלו לגייס מימון נוסף ולהגיע לשלב המכירות של המוצר. המטרה של התוכנית היא לסייע בהוכחות היתכנות טכנולוגית והיתכנות עסקית של הרעיון/המוצר הטכנולוגי ולהגן על הקניין הרוחני של היזמים. (רישום פטנטים). קבלה לתוכנית ואישור המענק עבור המוצר הטכנולוגי מהווה אסמכתא פעמים רבות עבור קרנות הון סיכון לפוטנציאל של המוצר ועל כן מסייעת בהמשך הדרך בגיוס הון נוסף.

המטרות שעבורן ניתן המענק

היזמים יכולים לנצל את המענק למטרות הבאות:

 • הכנת אב טיפוס של המוצר
 • הכנת תוכנית עסקית – עד לתקרה של 25,000 ש"ח
 • סקרי שוק
 • רישום פטנטים – עד לתקרה של 50,000 ש"ח
 • פיתוח עסקי ראשוני

ההוצאות המוכרות לצורך קבלת המענק:

 • עלות חומרים.
 • עלות רכיבים מתכלים.
 • תשלום לקבלני משנה ויועצים בארץ.
 • תשלום עורכי פטנטים בארץ.
 • הצגה בתערוכות.הוצאות שאינן מוכרות:
 • הוצאות שכר.
 • הוצאות אישיות.
 • הוצאות מנהליות (כגון הוצאות משרדיות).

רשאים לפנות ולהגיש בקשה למענק:

 • יזם פרטי, תושב מדינת ישראל שגילו לפחות 18.
 • קבוצת יזמים, תושבי מדינת ישראל שגילם לפחות 18.
 • חברה חדשה שהוקמה בישראל שהוקמה לצורך מימוש הרעיון הטכנולוגי שלגביו הוגשה הבקשה. התנאים הינם שלחברה אין עדיין מכירות, שהיא לא גייסה השקעות משמעותיות לפיתוח המוצר והיא נמצאת בבעלות תושבי ישראל שגילם לפחות 18.
 • חברה שנמצאת בבעלות יזם ישראלי ומוסד אקדמי מחקרי מוכר בארץ, כפוף להסדר הזכויות בקניין הרוחני.

פרטים על דרך הגשת הבקשה לתוכנית תנופה תוכל למצוא באתר לשכת המדען הראשי.

מלא את טופס צור קשר ונשמח להפנות אותך ליועצים העסקיים והטכנולוגיים הטובים ביותר שיסייעו לך לפתח את הרעיון הטכנולוגי שלך, לקבל את המענקים להם אתה זכאי מהמדינה, ולממשו מבחינה עסקית. אל תתפשר על פחות!