מימון להקמה והרחבה של פרויקטים בתחום התיירות


כסף למימון להקמה והרחבה של פרויקטים בתחום התיירות

המדינה מעודדת הקמה והרחבה של פרויקטים בתחום התיירות. במאמר זה נסקור את נוהל משרד התיירות להענקת מענק להקמת בתי מלון וכן אפשרויות מימון נוספות. יזמים בתחום התיירות יכולים להגיש בקשות גם לקרנות ועמותות המעניקות הלוואות לעסקים.

נוהל סיוע להקמה והרחבה של בתי מלון בישראל – משרד התיירות

מטרת הנוהל היא לעודד הקמה והרחבה של בתי מלון בישראל בעיקר באזורים התיירותיים.הנוהל מופעל מכוח חוק עידוד השקעות הון (1959).
הבקשה מוגשת למנהלת ההשקעות. אם אושרה היזם עומד בקריטריונים של "מפעל מאושר" הוא זכאי לכתב אישור ולמענקים הקבועים בחוק.
בתי מלון שמוקמים בירושלים או טבריה זכאים ל- 8% תוספת.
מלון – מלון סוויטות/ מלון חדרים/אכסניית נוער/כפר נופש/ מלונית.

גובה המענק

המענק יהיה 20% מההשקעה הנדרשת, פרויקטים בירושלים וטבריה יהיו זכאים לתוספת של 8% בכפוף לקריטריונים המפורטים בנוהל.

תנאים מרכזיים לקבלת המענק

 • עלות הפרויקט לא תעלה על שיעור ההשקעה המוכרת ועל האומדן של מהנדס משרד התיירות.
 • מבנה לשימור שייעודו שונה לתיירות יהיה זכאי למענק אם התוספת מהווה לפחות 60% מהשטח הבנוי.
 • המענק יינתן רק עבור בית מלון חדש ובו לפחות 11 חדרים או תוספת של לפחות 11 חדרים לבית מלון קיים.
 • המענק לא יינתן להשקעות שניתנה בגינן תמיכה ממשלתית אחרת.
 • היזם צריך להתחייב להפעיל את בית המלון במשך 15 שנים לפחות.
 • יזם שבקשתו אושרה, יקבל אישור מותנה לבקשה. היזם יצטרך להפקיד תוך 60 יום ערבות בנקאית בלתי מותנית בשיעור של 5% מהמענק ולרשום הערת אזהרה תכנונית.
 • לשטח עליו יוקם/יורחב המלון תוכנית תב"ע מאושרת עם ייעוד מתאים לכך.
 • ליזם חזקה על הקרקע.
 • היזם יכול להעמיד הון עצמי בשיעור 30% מעלות הפרויקט.
 • היזם אינו מצוי בתהליך של כינוס נכסים
 • התנאים המלאים והנוהל המלא – בנוהל להקמה והרחבה של בתי מלון – משרד התיירות

קרן הגליל

מטרת הקרן – לסייע לעסקים הפועלים בגליל בתחומי: התיירות, התעשייה חקלאות ושירותים.
סכום ההלוואה – 100,000-160,000 ₪.
התנאים – ללא ריבית. נדרשים דמי טיפול בסך 6% מסכום ההלוואה.
החזר – 4 שנים.
הון עצמי נדרש – 20% מסכום ההלוואה.
נדרשים 2 ערבים שנכנסתם מעל 8,000 ₪.

 

הלוואות בערבות מדינה מוגדלת באזור נתניה

באמצעות מט"י נתניה ניתן להגיש בקשה לקבל הלוואות בערבות מוגדלת לעסקי תיירות באזור נתניה.
מט"י נתניה מעניק סיוע בתהליך – הכנת תוכנית עסקית והגש הבקשה להלוואות בערבות המדינה. ניתן להגיש את הבקשות עד 2.5.15.

הלוואות מדינה כחלק מהסיוע לתיירות בעקבות צוק איתן

ההלוואות בשיעור 500,000 ₪ לעסק שהמחזור שלו עד 6.25 מיליון ₪ או עד 8% מהמחזור של עסק שהמחזור מכירות שלו הוא 6.25 מיליון ₪ עד 100 מיליון ₪ בשנה שקדמה להלוואה.

המדינה מעניקה ערבות בשיעור של 85% מסכום ההלוואה

החזר – תוך 5 שים. ניתן לדחות את תחילת ההחזר של ההלוואה בחצי שנה.

ריבית – הריבית המקובלת בבנק להלוואות מסוג זה.

ניתן להגיש בקשה עד 5.2.15

מלא את טופס "צור קשר" ונפנה אותך לגופים וקרנות המעניקות הלוואות לעסקים