בקרה תקציבית ופיננסית


אנשים מבצעים בקרה תקציבית ופיננסתית

כדי לנתח את אופן ביצוע התקציב ולזהות חריגות של הפעילות בפועל לעומת הפעילות שתוכננה מראש בחברה, יש להכניס אל תוך המערכת של התקציב גם את הנתונים החשבונאיים בפועל ולא רק את נתוני התקציב המתוכנן. בקרה תקציבית ופיננסית בחברה יכולה להתבצע בצורה שבועית, חודשית וגם רבעונית – הכול בהתאם לצרכים הספציפיים של החברה.

לעבודה יעילה, עליכם לקבוע את השיטות המתאימות של בקרה לחברה ולדאוג כי לעובדים יש ידע מקצועי מספק בניתוח של הכנסות ושליטה על הוצאות. עניין זה יאפשר לחברה לקיים מרווחי זמן שבהם ניתן יהיה למלא את טופס התקציב בצורה מסודרת.

מהי בקרה תקציבית ופיננסית?

בקרה תקציבית ופיננסית היא תהליך עסקי שבו משווים את  התוצאות בפועל עם התקציב המתוכנן, כמו כן מנתחים את השונות ומבצעים את ההתאמות הנדרשות לתקציבים של התקופות הבאות.

באופן תיאורטי, לאחר שהתקציב נסגר באופן סופי, הכנסות התקציב צריכות להתקבל בדיוק לפי התכנון וגם העלויות התקציביות לא אמורות להיות גבוהות מהצפוי. עם זאת, מצב זה מתרחש רק במקרים נדירים ואידיאליים, מכיוון שנסיבות פנימיות וחיצוניות רבות יכולות להשפיע על החברה בצורה חיובית או שלילית.

בפועל, תקציב עסקי נתון לשינויים תכופים ותיקונים שמתבצעים בהתאם לצרכים השונים של החברה. יחד עם זאת, כל עסק שרוצה להצליח צריך לשאוף להשגת האידאל התקציבי – אחרת לא יהיה הגיוני לקבוע תקציב מלכתחילה.

שיטות בקרה תקציבית ופיננסית

על מנת להקל על החברה לעמוד בתקציב, יש צורך לקבוע נהלי ניטור. הנהלים צריכים להיות –

  • קלים ליישום – הבקרה על הכנסות, הוצאות, רווחים, תזרים מזומנים, מצב הנכסים וההתחייבויות של החברה צריכה להיות מהירה וקלה. כמו כן, חשוב שהנתונים יהיו זמינים בכל עת כאשר הם נדרשים לצורך בקרה.
  • מבוצעים באופן קבוע – הבקרה צריכה להיות מבוצעת לפי הכללים שנקבעו מראש ובתדירות קבועה. יש להעביר דיווחים שוטפים למנהלי החברה.
  • נתינים לביצוע ברמה הניהולית הנמוכה ביותר – בקרה אפקטיבית על התקציב כרוכה בכך, כי ההליך מתחיל כבר ברמה הנמוכה ביותר של ניהול חברה (במיוחד במחלקות הקצה, שם מתקבלים הרווחים ומתבצעות ההוצאות) ולא רק במחלקות ספציפיות.

המטרה העיקרית של בקרה תקציבית ופיננסית היא קבלת אינדיקטורים המאפשרים לקבל תמונה אובייקטיבית על המצב הפיננסי של החברה. לשם כך, פיתחו את שיטות הניתוח הבאות:

  • שיטה אופקית – ניתוח אופקי (לפי זמן) כרוך בהשוואה של דו"חות לפי אותם הפרמטרים עם תקופות קודמות.
  • שיטה אנכית (או מבנית) – ניתוח המבוצע כדי לקבוע את המשקל הסגולי של הפריטים הבודדים בדו"ח והשוואתם לתקופה קודמת. ניתוח אופקי ואנכי משלימים אחד את השני וניתן להשתמש בהם בו זמנית.
  • ניתוח השוואתי (או מרחבי) – מבוצע על בסיס ביצועים של חברות דומות.

אתר רק תבקש לעסקים עובד עם חברות רבות עם ידע מקצועי רב בתחום הבקרה התקציבית והפיננסית. במידה ויש לך שאלות נוספות, השאר את הפרטים שלך בעמוד זה ואנו נשמח ליצור אתך קשר בהקדם.